Порядок оказания платных образовательных услуг:

Скачать http://kdshi.muzkult.ru/img/upload/1259/documents/Pravila_okazaniya_platnyKh_obrazovatelnyKh_uslug.docx

Скачать http://kdshi.muzkult.ru/img/upload/1259/documents/Forma_dogovora.docx